جستجو بهترین راهکار

با نکمیل فرم زیر، کارشناسان ما بصورت کاملاً رایگان ظرف مدت 24 ساعت از محل پروژه شما بازدید نموده و بهترین شیوه را برای اتوماسیون پروژه پیشنهاد می دهند. 

نام و نام خانوادگی شخصی که جهت هماهنگی بازدید در نظر گرفته شده است را وارد نمایید

نام موسسه یا شرکتی که سیستم برای آنجا می خواهد نصب شود را وارد نمایید

آدرس دقیق محل پروژه را که کارشناس شرکت بایستی از آنجا بازدید نماید را وارد نمایید

پست الکترونیکی شخصی که می خواهد اطلاعات فنی یا مالی پروژه را دریافت نماید وارد نمایید

جهت راهنمایی همکاران ما در انتخاب بهترین راهکار، نوع پروژه خود را انتخاب فرمایید

جهت برآوردهای اولیه، میزان مساحت پروژه خود را قید فرمایید

نوع سیستمی که برای پروژه خود مد نظر دارید را انتخاب فرمایید

برآورد اولیه از میزان کارکرد سیستم مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

نحوه دریافت اطلاعات فنی و برآورد ریالی را انتخاب فرمایید