شــاتـرالکترونیکی چیست ؟

شــاتـرالکترونیکی چیست ؟
13
جون
2017

دوربین مدار بسته شاتر فیزیکی ندارد . در واقع سنسور تصویری دوربین همیشه در معرض نور است . اما همانطور که می دانید دوربین فیلم متحرک را از طریق گرفتن تعداد زیادی فریم در یک ثانیه می سازد . هر یک از این فریم ها در حقیقت یک عکس هستند . پس دوربین مدار بسته دائم در حال گرفتن عکس از محیط است ، در نتیجه با وجد اینکه شاتر فیزیکی ندارد اما زمان شاتر دارد و این اتفاق بطور الکترونیکی مدیریت میشود .

زمان شاتر یک دوربین مدار بسته ، به مدت زمانی گفته می شود که برای دوربین طول می کشد تا یک تصویر را بسازد .