آموزش

شرکت البرز صنعت مبنا نماینده انحصاری دربهای اتوماتیک BFT ایتالیا بصورت مستمر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سطوح مقدماتی و پیشرفته در زمینه سیستمهای اتوماسیون  می نماید .

این دوره ها در راستای پاسخگوئی نیاز متخصصین محترم در زمینه اتوماسیون درب اتوماتیک و همچنین بستر سازی رشد فنی همکاران در زمینه دربهای اتوماتیک، سیستمهای کنترل تردد، سیستمهای حفاظتی، امنیتی و سیستمهای هوشمند ساختمان برگزار می گردد.

از آنجائیکه هدف از برگزاری این دوره ها توسط شرکت البرز صنعت مبنا دستیابی متخصصین و همکاران محترم به پاسخی مناسب جهت رفع نیازهای علمی در زمینه سیستمهای حفاظتی و اتوماسیون می باشد لذا اقدام به برگزاری این دوره ها بصورت تئوری و عملی نموده است تا ضمن آشنائی با زیر ساختهای لازم  جهت معرفی و نصب محصولات، کلیه نیازمندیهائی که برای تحویل قطعی پروژه مورد نیاز می باشد آموزش داده شود.

همچنین در انتهای هر دوره آموزشی مدرک معتبر به هنر آموزان اعطا می گردد.

  ثبت نام دوره ها لیست دوره ها
   
سرفصلهای آموزشی منابع مورد نیاز دوره ها
   
گالری  تصاویر دوره های قبل شهریه دوره ها