درباره ما

شرکت البرز صنعت مبنا با سابقه ای نزدیک به یک دهه در صنعت اتوماسيون ايران به عنوان نماینده انحصاریBFT ايتاليا به ثبت رسیده است و تا به امروز این افتخار نصیب ما گردیده که نماینده انحصاری ده برند و مارک مطرح اروپایی و بين المللي در ایران باشیم.
مديريت شركت البرز صنعت مبنا معتقد است  مهمترین و اصلی ترین مرحله در پروسه جلب رضایت مشتری، شناسایی توقعات، انتظارات و احیاناً الزامات مطروحه از طرف مصرف کننده است و این مهم از روی حدس و ظن و گمان تحقق نمی یابد، بلکه فقط با مراجعه به مشتری و دریافت نقطه نظرات او محقق می گردد.
 

چارت سازماني شركت البرز صنعت مبنا